Contact form

Visitors counter:

493674

Honourable patronage:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Display count: 106909
Added on: 2008-06-23 10:05:52
Added by:
Last update: 2008-09-05 09:29:53