:

504757

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Pelplin

Fot. Piotr Namiota
: pomorskie
: Tczew
: Pelplin
: pelplińska
: Pelplin
: Pogódki (1258) - Pelplin (1278)
: KASATA: 1823 r.

: 150742