Formularz kontaktowy

Liczba odwiedzin:

817954

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Szklane Domy

Fot. Piotr Namiota
WOJEWóDZTWO: małopolskie
POWIAT: Kraków
GMINA: Nowa Huta
DIECEZJA: krakowska
DEKANAT: Kraków VI - Świętego Krzyża
FUNDACJA: -
KASATA: -
Historia

Dotychczas istniały tu trzy wielkie parafie: Nowa Huta, Bieńczyce i Mistrzejowice, obejmujące swym działaniem ok. 200 tys. mieszkańców. Parafie te, ze względu na liczbę ludności, nie zabezpieczały istniejących potrzeb duszpasterskich.
Metropolita krakowski ks. Karol kardynał Wojtyła podzielił funkcjonujące na obszarze dzielnicy Nowa Huta trzy wielkie parafie: parafię Nowa Huta-Bińczyce na cztery, parafię Nowa Huta-Mogiła na dwie; bez podziału pozostała parafia Nowa Huta-Mistrzejowice. Zalecił też, aby korzystając ze świątyni macierzystej, nowe parafie starały się o budowę własnej świątyni.
Dawna wielka parafia Nowa Huta-Mogiła była dotychczas pod zarządem kościoła i klasztoru oo. Cystersów w Mogile. Według umowy, zawartej 10 czerwca 1983 r. między ks. Franciszkiem kardynałem Macharskim, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a o. Bogumiłem Salwińskim, opatem opactwa Cystersów w Krakowie Nowej Hucie Mogile, zakon oo. cystersów przyjął obowiązek prowadzenia parafii zakonnej. Na mocy dekretu wystawionego 10 czerwca 1983 r. erygowano parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej od 26 czerwca 1983 r., stwierdzając, że duszpasterstwo parafialne prowadzi w niej zakon oo. cystersów z opactwa w Krakowie Nowej Hucie-Mogile. Powołana do życia parafia objęła swym zasięgiem ok. 25 tys. mieszkańców w następujących osiedlach: Centrum A,B,C,D; Handlowe; Hutnicze; Słoneczne; Stalowe; Szklane Domy; Szkolne. Dekret zobowiązywał też oo. cystersów do podjęcia działań związanych z budową nowego kościoła. Fundatorem nowego obiektu był klasztor oo. Cystersów w Krakowie Nowej Hucie-Mogile i parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie. Prace organizacyjne nad powołaniem parafii oraz budową kościoła i klasztoru trwały od 1978 r. Zakończono je konsekracją kościoła w roku 1995, który powstał na osiedlu Szklane Domy.
Obecnie klasztor cysterski w Krakowie-Nowej Hucie jest przeoratem zwykłym, klasztorem filialnym opactwa w Nowej Hucie-Mogile. Wspólnota zakonna zamieszkuje w nim od października 1990 r. Pierwszym przeorem tego klasztoru był jego budowniczy o. cist. Niward S. Karsznia.
Według stanu z końca 1995 r. żyło w nim jedenastu mnichów - dziesięciu księży i jeden brat zakonny.

↑ W górę

Opactwo - obiekt cysterski dziś

KLASZTOR

Klasztor składa się z trzech integralnie połączonych ze sobą części: szkolnej, gdzie znajduje pomieszczenie liceum ogólnokształcące męskie pod nazwą Kolegium św. Bernarda (z internatem, kaplicą, aulą i biblioteką); domu klasztornego oo. Cystersów (z kaplicą, aulą, celami zakonników i refektarzem) domu zakonnego Sióstr Służebniczek i Sercanek (z kaplicą)
Klasztor stanowi zwartą bryłę, zgodnie z tendencjami romańskiej architektury. Wzniesiony jest z cegły która jest w wielu możliwych miejscach łączona na przemian z białym kamieniem rzeźbionym albo częścią ścian otynkowanych i pomalowanych na biało - nawiązując tym również do tradycji cysterskiej.
Nowoczesne są poddasza w części zajmowanej przez szkołę, oświetlenie zapewniają nowoczesne okna dachowe.
Na białych ścianach korytarza klasztornego na I piętrze klasztoru znajdują się czarne malowidła przedstawiające m.in.: fasadę kościoła w Mogile, Matę Boską Częstochowską, sylwetki Papieża, bloki nowohucki, Krzyż z Mogiły, wybitnych duchownych, w tym i ojców z tego klasztoru. Obrazkom tym towarzyszą napisy. SA w tych tekstach i słowa Papieża: "Nie ma Solidarności bez miłości".
Klasztor posiada trzy wirydarze: klasztorny, szkolny i gospodarczy.

Kontakt:
Klasztor OO. Cystersów
os. Szklane Domy 7
31-972 Kraków
tel.: 012 644-73-59 lub 012 643-25-28
kancelaria parafialna 012 644-34-77

Męskie Liceum Ogólnokształcące św. Bernarda OO Cystersów
os. Szklane Domy 7,
31-972 Kraków
tel./fax 0048 012 643-06-61
http://www.liceumbernarda.republika.pl/
Zgromadzenie Zakonne Żeńskie Sióstr Służebniczek
os. Szklane Domy 7
31-972 Kraków
Tel. 012 543 41 10

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Błogosławionego Wincentego Kadłubka charakteryzuje się nowoczesnym wnętrzem i wystrojem, w którym odnaleźć można również wiele nawiązań do tradycji cysterskiej, m.in.: wnęki w kościele i portale przy wejściach nawiązują kształtem do portali romańskich; drzwi upodobniono do starych; do strzelistych gotyckich okien nawiązują wgłębienia w cegle muru.
Kościół nie ma stropu ani okien tylko pokryty jest dachem z konstrukcji stalowej i ze szkła. Składa się z wielu szczytów i tworzy różne płaszczyzny. Łącznie część dachowa ma wysokość ok. 24 m. Nowoczesne są również: wejścia do kościoła (konstrukcja z żelaza i cegły pokryta blachą) podziemie kościoła (dawniej znajdowały się tu krypty, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej i Błogosławionego Wincentego Kadłubka znajduje się kościół dolny, w którym odbywają się równoległe msze, po obu jego stronach mieszczą się kaplice gdzie odbywają się różne uroczystości); żyrandole i kinkiety oświetlające wnętrze.
Stacje Męki Pańskiej, umieszczone na białych ścianach balustrad chóru po obu stronach ołtarza i w tyle kościoła, rzeźbione są w drzewie i malowane subtelnymi kolorami. Obejmują postaci tylko do kolan. Wykonał je profesor krakowskiej ASP rzeźbiarz Józef Marek z żoną rzeźbiarką Aleksandrą Romańską-Bortowską.
Kaplica bł. Wincentego Kadłubka - oddzielona jest od kościoła wspaniałym witrażem poświęconym rodzinie, wykonanym przez Józefa L.Ząbkowskiego. Nowoczesne witraże zdobią również zakrystie.
Nad ołtarzem głównym umieszczony jest obraz matki Bożej Częstochowskiej. Po jego prawej stronie znajduje się figura Zmartwychwstałego Chrystusa. Po lewej - Krzyż (kopia Krzyża z Mogiły) z ukrzyżowanym Chrystusem.
Drewno odgrywa ważną rolę w kościele jako element dekoracyjny i funkcjonalny. Ławki w kościele, podobnie jak i konfesjonały wykonane są z drewna i mają wycięte Krzyże.
Na dziedzińcu kościelnym znajduje się rzeźba Chrystusa Miłosiernego. Natomiast na zewnątrz kościoła znajdują się cztery narożne rzeźby przedstawiające czterech ewangelistów ich symbolami: św. Marek - lew, św. Mateusz - człowiek, św. Łukasz - wół, św. Jan - orzeł.

Kontakt:
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Błogosławionego Wincentego Kadłubka
os. Szklane Domy 7,
31-972 Kraków
kancelaria parafialna 012 644-34-77

Warto również zobaczyć pozostałe zachowane obiekty pocysterskie w województwie małopolskim: Ludźmierz,Szczyrzyc i Mogiłę.

↑ W górę

Galeria

↑ W górę

Liczba wyświetleń: 177853