:

507779

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Henryków

Fot. Piotr Namiota
: dolnośląskie
: Ząbkowice Śląskie
: Ziębice
: wrocławska
: -
: 1222-1238 r.
: 1810 r.

: 305162