:

505691

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Pełczyce

Fot. Andrzej M. Wyrwa
: zachodniopomorskie
: choszczeński
: Pełczyce
: szczecińsko-kamieńska
: Choszczno
: ok.1290 r.
: ? 1539 r.
: 105365