:

514730

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
St.Dworek Zemsko
: lubuskie
: Międzyrzecz
: Bledzew
: gorzowska
: Pszczew
: 1259-1260-1280/81 r. do Bledzewa 1412-1414-1578 r
: 1535 /1836r.
: 112525