:

507779

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Paradyż

Fot. Piotr Namiota
: lubuskie
: Świebodzin
: Paradyż
: gorzowska
: świebodziński
: 1230 -1236 r.
: 1834 r.

: 130930