:

505562

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Żarnowiec

Fot. Andrzej M. Wyrwa
: pomorskie
: pucki
: Krokowa
: gdańska
: Żarnowiec
: po 1253r. przed 1257r.
: 1772-1834r.

: 113742