:

507779

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Owińska

Fot. Piotr Namiota
: wielkopolskie
: poznański
: Czerwonak
: poznańska
: czerwonacki
: 1242(?)-1252 r.
: 1835 r.

: 155578