:

507779

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Marianowo

Fot. Andrzej M. Wyrwa
: zachodniopomorskie
: starogardzki
: Marianowo
: szczecińsko-kamieńska
: Suchań
: ok. 1248 r.
: ? 1534/35 r.

: 121470