:

514732

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Koronowo
: kujawsko-pomorskie
: Bydgoszcz
: Koronowo
: pelplińska
: koronowski
: 1250 - po1256 r. (po 1288 do Koronowa)
: 1819 r.
: 169838