:

507780

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Trzebnica

Fot. Piotr Namiota
: dolnośląskie
: trzebnicki
: Trzebnica
: wrocławska
: Trzebnica
: 1202-1203r; 1218 r.-inkorporacja do Zakonu
: 1810 r.

: 123680