:

501656

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Krzeszów

Fot. Maria Przystsz
: dolnośląskie
: Kamienna Góra
: Kamienna Góra
: legnicka
: Kamienna Góra
: przed 1292 r.
: 1810 r.

: 189168