:

514736

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Jemielnica

Fot.Paweł Stauffer
: opolskie
: Strzelce Opolskie
: Jemielnica
: opolska
: Strzelce Opolskie
: przed 1289 r.
: 1810 r.

: 182049