:

508007

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Jędrzejów

Fot. Piotr Namiota
: świętokrzyskie
: Jędrzejów
: Jędrzejów
: kielecka
: -
: 1140-1149-1153-1166/67
: 1815 r.

: 175638