:

511262

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Koprzywnica

Fot. Piotr Namiota
: świętokrzyskie
: Sandomierz
: Koprzywnica
: sandomierska
: Koprzywnica
: przed 1185 r.
: 1819 r.
: 130449