:

507780

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Mogiła

Fot. Piotr Namiota
: małopolskie
: krakowski
: Kraków
: krakowska
: Kraków IX
: 1218 - 1226
: -

: 128835