:

502854

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Bukowo Morskie
: zachodniopomorskie
: Sławno
: Darłowo
: koszalińsko-kołobrzeska
: Darłowo
: 1248-1259 r.
: 1535 r.
: 186276