:

505691

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Szczecin
: zachodniopomorskie
: Szczecin
: Szczecin
: szczecińsko-kamieńska
: Szczecin - śródmieście
: ok. 1243 r.
: ? 1534/35 r.
: 159042