:

508007

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Recz
: zachodniopomorskie
: Choszczno
: Recz
: szczecińsko-kamieńska
: Choszczno
: ok.1296 r.
: ?1552 r.
: 109990