Formularz kontaktowy

Liczba odwiedzin:

817945

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Rada Koordynacyjna

    Idea powołania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce rodziła się przez wiele lat. Świadomość odpowiedzialności za europejskie dziedzictwo kulturowe, pozostawione przez Zakon Cystersów w Europie, inicjatywy lokalne gmin cysterskich podejmowane w celu prezentacji dorobku duchowego i materialnego "szarych mnichów", jak również szeroko prowadzona działalność badawcza i naukowa Zespołu do Badań nad Historią i Kulturą Cystersów (działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zaowocowały podjęciem decyzji o utworzeniu organu koordynującego i wspierającego wszelkie działania mające na celu organizację i promocję szlaku cysterskiego w Polsce. Decyzją uczestników konferencji "Koncepcja programowa
i promocyjna działania Szlaku Cystersów na terenie Polski", która odbyła się w Pelplinie 20. września 2003 roku, powołana została Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

                        Aktualny skład Rady Koordynacyjnej


                                                    Zarząd Rady:
•    O. dr Piotr Chojnacki OCist - Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów
(Opactwo Cystersów w Mogile),
•    O. dr Eustachy G. Kocik – Honorowy Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów (Opactwo Cystersów w Wachocku)
•    Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (IH UAM w Poznaniu) - Przewodniczący,
•    Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka (Politechnika Wrocławska) – V-ce Przewodnicząca,
•    Alicja Słyszewska (Kuria Diecezjalna Pelplińska) - Sekretarz,


            Członkowie (w kolejności włączenia do Rady):
•    Edward Imiela (Pętla Małopolska),
•    Przemysław Majchrzak (Urząd Gminy w Wągrowcu),
•    Teresa Świercz (Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik),
•    Bernard A. Grenz OCist (Opactwo Cystersów w Szczyrzycu),
•    O. Benedykt Faryj OCist (Opactwo Cystersów w Mogile),
•    Dariusz Stoces - (Fundacja Lubiąż),
•    Stanisław Szmajdziński - (Urząd Gminy Kamienna Góra),
•    O. Opat dr E.Augustyn OCist ( Opactwo Cystersów w Wąchocku),
•    O.Opat E.Stradomski OCist ( Opactwo Cystersów w Jędrzejowie),
•    Andrzej Wieczorek (Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego),
•    Jerzy Bakiewicz ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich - Bierzwnik),
•    Ks. Jan Rosiek (Fundacja Kultury i Edukacji Diecezji Gliwickiej w Rudach),
•    Ks. dr Zenon Klawikowski ( Wyższe Seminarium Duchownego Salezjanów SDB
w Lądzie),
•    Ks. dr Jarosław Stoś (Wyższe Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej w Gościnkowie - Paradyżu),
•    Ks. dr Jan Adamarczuk (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Wrocławskiej
w Henrykowie)
•    Andrzej Lazar (Administrator portalu www.szlakcysterski.org)
•    Janusz Dreczka (Stowarzyszenie Ochrony dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik)
•    Jan Dettlaff (Pomorski Szlak Cysterski)
•    Andrzej Sendecki (Powiat Starachowicki) 

 

      Działania Rady związane są z pogłębianiem refleksji nad rozwojem kulturowym Europy w oparciu o wartości uniwersalne, zachowaniem cysterskiego dziedzictwa duchowego i materialnego na terenie Polski, ożywianiem szlaku cysterskiego w Polsce i jego właściwym funkcjonowaniem w ramach "europejskich dróg kulturowych", stworzeniem warunków do rozwoju turystyki alternatywnej w duchu przesłania "Ora et labora". Ważnym zadaniem Rady jest włączenie się do debaty o chrześcijańskich korzeniach i wartościach jednoczącej się Europy; koordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytorycznych inicjatyw zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego cystersów na terenie Polski, integrowanie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych; tworzenie spójnej polityki informacyjnej, medialnej i promocyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, trzymanie pieczy nad merytoryczną stroną wydawnictw związanych ze szlakiem; ścisłe powiązanie działań na polskim odcinku szlaku z funkcjonowaniem szlaku na terenie Europy; tworzenie koncepcji programowych i promocyjnych działania polskiego odcinka szlaku w ramach europejskich dróg kulturowych, reprezentowanie stron włączających się w działania wokół szlaku - na terenie Polski i za granicą.

Oprac.A.Słyszewska Sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce współpraca A. Lazar

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EUROPEJSKIEJ KARTY OPACTW IMIEJSC CYSTERSKICH

Charte européenne des Abbayes et Sites Cisterciens
Karta Europejska Opactw i Miejsc Cysterskich

NOM DU SITE ADHERENT (nazwa miejsca przystępującego) :

ADRESSE (adres) :

BARÈME DES COTISATIONS (wysokość składki) :

Moins de 5 000 visiteurs par an    (mniej niż 5 000 zwiedzających na rok)               50 €
De 5 000 à 10 000 visiteurs par an (od 5 000 do 10 000 zwiedzających na rok)           75 €
De 10 000 à 50 000 visiteurs par an (od 10 000 do 50 000 zwiedzajacych na rok)       100 €
Plus de 50 000 visiteurs     par an (powyżej 50 000 zwiedzających na rok)               150 €

COTISATION DUE (składka do zapłacenia) :………………………………euros
                   
      Par virement bancaire (przelewem bankowym na poniższy adres i nr konta)

Société Générale
Place des Cordeliers
F 89000 Auxerre
       
    IBAN : FR 76 30003 00210 00050298790 31
    BIC : SOGEFRPP

IMPORTANT (WAŻNE) :
Veuillez indiquer très clairement le NOM de votre abbaye ( site)  au dos du chèque ou lors d’un virement bancaire (Proszę o dokładne zaznaczenie nazwy opactwa na przelewie bankowym)

SOUHATEZ VOUS UN REÇU ? Czy życzą sobie państwo potwierdzenia opłacenia składki (faktura) ?...............

Charte européenne des Abbayes et Sites Cisterciens
Hostellerie des Dames – F 10310 CLAIRVAUX - Francja
Tél :Fax. 03 25 27 52 55 – www.cister.net – abbaye.clairvaux@orange.fr
 

 OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK  DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KARTY

 

↑ W górę