Kontaktformular

Besucher - Anzahl:

493674

Ehrenkomitee:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Obra #2
Kategoria: Cistercian localisations
Ansichten: 79892
Addierungsdatum: 2008-08-25 18:42:11
Hinzugefügt von: