Kontaktformular

Besucher - Anzahl:

511262

Ehrenkomitee:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Przemęt
Kategoria: Cistercian localisations
Ansichten: 84541
Addierungsdatum: 2008-08-25 18:47:13
Hinzugefügt von: