Kontaktformular

Besucher - Anzahl:

493517

Ehrenkomitee:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Byszewo
Kategoria: Cistercian localisations
Ansichten: 81126
Addierungsdatum: 2008-06-04 23:04:11
Hinzugefügt von: