Contact form

Visitors counter:

508388

Honourable patronage:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Display count: 92693
Added on: 2008-08-13 10:23:30
Added by:
Last update: 2008-08-13 17:25:57