:

507920

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Cedynia
: zachodniopomorskie
: gryfiński
: Cedynia
: szczecińsko-kamieńska
: Cedynia
: przed 1248r.
: ?1555 r.

: 175497