:

506618

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Bierzwnik

Fot. Piotr Namiota
: zachodniopomorskie
: Choszczno
: Bierzwnik
: szczecińsko-kamieńska
: Drawno
: 1286-1294 r.
: ok. 1539 r.

: 186294