:

507855

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Mironice
: lubuskie
: Gorzów
: Kłodawa
: zielonogórsko-gorzowska
: gorzowski
: pocz. 1300-1372 r.
: 1539 r.
: 149453