:

502862

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Rokitno
: lubuskie
: międzyrzecki
: Przytoczna
: zielonogórsko-gorzowska
: Rokitno
: 1661
: 1820-1835/36
: 87460