:

505926

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Obra

Fot. Piotr Namiota
: wielkopolskie
: Wolsztyn
: Wolsztyn
: poznańska
: Wolsztyn
: 1231-1238
: 1835/36

: 185320