:

534287

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Przemęt
: wielkopolskie
: Wolsztyn
: Przemęt
: poznańska
: przemęcki
: 1277- 1285 r.
: 1835/36 r.

: 154819