:

504589

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Kaszczor
: wielkopolskie
: wolszyński
: Przemęt
: poznańska
: Przemęt
: 1277-1285r.
: 1835/1836r

: 135042