:

520452

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Łekno
: wielkopolskie
: Wągrowiec
: Wągrowiec
: gnieźnieńska
: Wągrowiec
: 1143(?)-1153 r.od ok. 1392/96 - 1493 r. w Wągrowcu
: 1835/36 r.
: 197254