:

505752

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Ląd

Fot. Andrzej Borowiec SDB
: wielkopolskie
: Słupca
: Lądek
: włocławska
: Zagórów
: 1175(?)1186(?)-1195r.
: 1819 r.

: 127121