:

507935

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Chełmno
: kujawsko-pomorskie
: chełmiński
: Chełmno
: toruńska
: Toruń
: Czyste przed 1265r. od ok. 1265r. w Chełmnie
: 1821 r.
: 184303