:

520452

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Toruń
: kujawsko-pomorskie
: toruński-grodzki
: Toruń
: toruńska
: Toruń
: 1311 r.
: 1833 r.
: 176021