:

508007

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Ołobok
: wielkopolskie
: ostrowski
: Sieroszowice
: kaliska
: ołobocki
: 1211-1213 r.
: 1837 r.
: 112449