:

520452

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Lubiąż

Fot. Dariusz Stoces
: dolnośląskie
: Wołów
: Wołów
: wrocławska
: Malczyce
: od ok. 1163-75 r.
: 1810 r.

: 214406