:

504589

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Bardo
: dolnośląskie
: ząbkowicki
: Bardo
: świdnicka
: Kamieniec Ząbkowicki
: 1299
: 1810

: 163393