:

504759

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Kamieniec Ząbkowicki

Fot. Witold Kubus
: dolnośląskie
: Ząbkowice Śląskie
: Kamieniec Ząbkowicki
: świdnicka
: Kamieniec Ząbkowicki
: 1248 - 1251r.
: 1810 r.

: 182268