:

511142

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Koszalin
: zachodniopomorskie
: koszaliński
: Koszalin
: koszalińsko- kołobrzeska
: Koszalin
: 1277-1279 r.
: ?1534/35 r.
: 163959