:

513030

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Wąchock

Fot. Piotr Namiota
: świętokrzyskie
: starachowicki
: Wąchock
: sandomierska
: Starachowice
: pocz. 1179 r.
: 1819 r.

: 126570