:

508008

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Szklane Domy

Fot. Piotr Namiota
: małopolskie
: Kraków
: Nowa Huta
: krakowska
: Kraków VI - Świętego Krzyża
: -
: -

: 119227