:

512907

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Szczyrzyc

Fot. Piotr Namiota
: małopolskie
: Limanowa
: Jodłownik
: tarnowska
: Tymbark
: 1231-1234/38-1242 od ok. 1245 w Szczyrzycu
: istnieje nieprzerwanie do dziś

: 142105