:

504783

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Oliwa

Opactwo w Oliwie
: pomorskie
: Gdańsk
: Gdańsk
: gdańska
: Gdańsk
: 1178-1186 r.
: 1831 r.

: 194505