:

507779

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Wolin
: zachodniopomorskie
: Kamień Pomorski
: Wolin
: szczecińsko-kamieńska
: Wolin
: ok.1288 r.
: 1534/35 r.
: 99064