:

534286

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Kołbacz

Fot. Stanisław Geppert www.naszekaszuby.pl
: zachodniopomorskie
: Gryfino
: Stare Czarnowo
: szczecińsko-kamieńska
: kołbacki
: od ok. 1173 r. - 1176
: 1535 r.

: 202357