:

534287

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Bledzew
: lubuskie
: Międzyrzecz
: Bledzew
: gorzowska
: Pszczew
: 1259-1260-1280/81 r. in Bledzewa 1412-1414-1578 r
: 1835/36 r.
: 207589