:

817948

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Szpetal
: kujawsko-pomorskie
: Włocławek
: Włocławek
: włocławska
: Włocławek
: 1232-1258/62
: 1285 - wcielony do Byszewa
: 199520