:

511262

:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Sulejów

Fot. Piotr Namiota
: łódzkie
: Piotrków Trybunalski
: Sulejów
: radomska
: tomaszewski
: pocz. 1176 r.
: 1819 r.

: 122188